مهندسان مشاور برآوردسازه

  شرکت مهندسان مشاور برآورد سازه در سال 1377 تاسيس و در زمينه طراحي و نظارت بر اجراي پروژه هاي شهرسازی، ساختماني، مقاوم سازی و تاسيساتي در حال ارائه خدمت می باشد. شركت در زمينه مطالعه، طراحي، مشاوره، نظارت و مديريت تشكيلات كارگاهي و اجرايي با دیدگاهی به آينده با تمام توان تخصصي و تجربي خود در حال کار و گسترش است.

پروژه ها